برچسب: آنالیز

تحلیل اینستاگرام: شروعی ساده برای بازاریابان

تجزیه و تحلیل اینستاگرام: شروعی ساده برای بازاریابان آنالیز اینستاگرام برای بهبود آگاهی برند و ارتباط با مشتری، برای شرکت ها در همه صنایع بسیار مهم است. اینستاگرام نباید دست کم گرفته شود. با توجه به گزارش تجزیه و تحلیل بازاریابی دیجیتال ۲۰۱۷، اینستاگرام بالاترین سطح تعامل بین همه کانال های رسانه های اجتماعی برای شرکت […]
Read more